Utväg

om2.png
A+ A A-

Om Utväg

Om Utväg

Utväg är ett myndighetssamverkande kompetenscenter mot våld i nära relation. Samverkande myndigheter är Hälso- och sjukvården, Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Berörda kommuner är Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Utväg har ett förebyggande perspektiv och arbetar för att myndighetsgemensamt medvetandegöra och öka kunskapen samt sprida information om våld i nära relation generellt i samhället och specifikt inom de samverkande myndigheterna.

Utvägs övergripande mål är att minska våld i nära relation i Södra Älvsborg samt att förbättra skyddet och omhändertagandet av de barn och vuxna som ändå drabbas. Utvägs målgrupp är de kvinnor och män som utsätts för våld eller hot om våld av någon som hon/han har eller har haft en parrelation med, de barn som finns i dessa familjer samt de som utövar våldet. Målen ska uppnås dels genom att varje deltagande myndighet ökar sin kunskap och förbättrar arbetet inom sitt ansvarsområde och dels genom att Utväg utvecklar och erbjuder stöd- och/eller behandlingsverksamhet som riktar sig till barn, kvinnor och män, kallad Utvägs kärnverksamhet.

Utväg Södra Älvsborg
Samverkan mot våld i nära relation

Adress
Österlånggatan 64 [ Se karta ]
503 37 Borås

Kontakt

Aktuellt

  • Utvägs utbildningar "Våld i nära relation" under våren

    Nu har du som arbetar inom någon av våra samverkande myndigheter möjlighet att anmäla dig till någon av våra våra grundutbildningar "Våld i nära relation". Läs mer under fliken Utbildningar

    Det finns ännu några platser kvar till Utvägs uppskattade gruppledarutbildning med Per Isdal som utbildare 13 - 17 augusti 2018. Information finns som PDF-fil i vänsterspalt "Utbildning gruppledare".

    Skriven den måndag, 18 december 2017 10:08
© Utväg | Hemsida skapad av Streamcode | Fotograf: Claes Nilsson

Logga in eller Registrera

LOGGA IN