Utväg

om2.png
A+ A A-

Utbildningar

Utbildning

Här är tider för Utvägs utbildningar under hösten 2017. Grund- och fördjupningsutbildning är kostnadsfri och riktar sig i första hand till Utvägs samverkande myndigheter. Observera att Grundutbildningen innefattar två förmiddagar. Utbildningar hålls i Utvägs lokaler, Österlånggatan 64, Borås om inte annat anges.

Anmälan görs till Claes Nilsson. Vi kommer vid behov att kvotera platserna mellan alla våra tio kommunner som samverkar med oss.

Anmälan är bindande. Vid uteblivande debiteras 500 kronor.

 

Grundutbildning Plats: Utväg, Österlånggatan 64, Borås
Fredag    1/9 och 15/9           2017 09.00 - 12.00 FULLTECKNAD
Fredag   29/9 och 13/10        2017 09.00 - 12.00 FULLTECKNAD
 Fredag 20/10 och 3/11         2017  09.00 - 12.00 FULLTECKNAD
 
Fördjupningsutbildning Plats: Utväg, Österlånggatan 64, Borås 
Fredag 1/12                          2017 09.00 - 15.00 FULLTECKNAD
   

Certifierande utbildning i att leda ickevåldsgrupp för män, 

Det är nu klart med en ny gruppledarutbildning i augusti 2018. I vänsterkolumn på startsidan finns ett infoblad att ladda ner eller skriva ut. Anmälan görs till Claes Nilsson

Grundutbildningen genomför under två halvdagar och syftar till att ge kompetens att i arbete med klienter kunna fråga, identifiera och därmed synliggöra våld. Fokus ligger på Utvägs verksamhet, vad är våld i nära relation och konsekvenser av våld i nära relation för våldsutsatt, våldsutövare och barn. Utbildningen annonseras på Utvägs hemsida.

Fördjupningsutbildningen genomförs under två halvdagar och syftar till att ge kompetens i att kunna möjliggöra och genomföra samtal om våld med våldsutsatt, våldsutövare och barn. Fokus ligger här på att ge kunskap om orsaker till våld i nära relation samt på praktiska övningar i samtalet och arbetet med våldsutsatt, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. För att anmäla sig till fördjupningsutbildningen krävs att man också har gått grundutbildningen. Fördjupningsutbildningen annonseras på Utvägs hemsida.

Certifierande utbildning i att leda icke-våldsgrupp för män är en 5-dagars utbildning med Per Isdal (ATV). Denna utbildnings syfte är att ge kunskap och färdigheter att vara gruppledare i Utvägs icke-våldsgruppskoncept utarbetat av Per Isdal (ATV) för Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg. Utbildningen hålls återkommande i augusti varje år i Borås. Utbildningen är mycket efterfrågad och anmälningar tas emot fortlöpande. För mer information och anmälan kontakta enhetschef på Utväg.

Utväg Södra Älvsborg
Samverkan mot våld i nära relation

Adress
Österlånggatan 64 [ Se karta ]
503 37 Borås

Kontakt

Aktuellt

  • Ny grundutbildning och ny gruppledarutbildning med Per Isdal

    Vi kan nu erbjuda ytterligare en grundutbildning "Våld i nära relation". Utbildningen ges fredagarna 20 oktober och 3 november (nu fulltecknad). Det är nu klart att vi kan erbjuda Utvägs gruppledarutbildning med Per Isdal som utbildare 13 - 17 augusti 2018. Läs mer under fliken Utbildningar

     

    Skriven den fredag, 01 september 2017 09:19
© Utväg | Hemsida skapad av Streamcode | Fotograf: Claes Nilsson

Logga in eller Registrera

LOGGA IN