Utväg

utsikt.png
A+ A A-

Utväg erbjuder

Utväg erbjuder

Utväg vänder sig till

 • vuxna personer som är utsatta eller har varit utsatta för våld i nära relation. 
 • vuxna personer som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld i nära relation.
 • barn/ungdomar som lever med eller har upplevt våld i hemmet.


Utväg erbjuder

 • rådgivning, stöd och hjälp
 • individuella samtal
 • samtal/behandling i grupp
 
Den inledande kontakten sker alltid individuellt. Därefter finns möjlighet att delta i någon av Utvägs grupper. Utväg erbjuder
 • Kvinnogrupp
 • Ickevåldsgrupp för män
 • Unga vuxna
 • Barn/Ungdomsgrupp
 • Pappagrupp
 • Mammagrupp
 • Barn/Ungdomsgrupp för barn där föräldrarna deltar i Pappa/Mammagrupp

All kontakt med Utväg är kostnadsfri.

Vi har tystnadsplikt. Vi har dock anmälningsskyldighet (socialtjänstlagen 14 kap 1§) som innebär om vi i samtal får veta något som gör att vi känner oro för ett barns situation, är vi skyldiga att anmäla denna oro till socialtjänsten.

Kontakta samordnare

Utväg Södra Älvsborg
Samverkan mot våld i nära relation

Adress
Österlånggatan 64 [ Se karta ]
503 37 Borås

Kontakt

Aktuellt

 • Ny grundutbildning och ny gruppledarutbildning med Per Isdal

  Vi kan nu erbjuda ytterligare en grundutbildning "Våld i nära relation". Utbildningen ges fredagarna 20 oktober och 3 november (nu fulltecknad). Det är nu klart att vi kan erbjuda Utvägs gruppledarutbildning med Per Isdal som utbildare 13 - 17 augusti 2018. Läs mer under fliken Utbildningar

   

  Skriven den fredag, 01 september 2017 09:19
© Utväg | Hemsida skapad av Streamcode | Fotograf: Claes Nilsson

Logga in eller Registrera

LOGGA IN