Utväg

utsikt.png
A+ A A-

Våldsutövare

Våldsutövare

Våld i nära relation är djupt mänskligt förnedrande, såväl för den som utsätts som för den som utsätter någon för våld. Våldet skapar vanmakt, lidande och sorg och påverkar de drabbades fysiska och psykiska hälsa.

Vi vänder oss till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Du som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer är välkommen att kontakta Utväg.

Kontakten för våldsutövare inleds alltid med enskilda samtal. Efter ett antal samtal erbjuds deltagande i en Ickevåldsgrupp för våldsutövare. Gruppen erbjuder en möjlighet till samtal och reflektion i syfte att kunna hantera svåra och kritiska situationer utan att använda våld. Guppmetoden är väl beprövad och utvecklad av chefspsykolog Per Isdal, ATV (Alternativ till våld) i Norge.

Vi vänder oss också till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation

Hör av dig till våra samordnare så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.

Kontakta samordnare

Utväg Södra Älvsborg
Samverkan mot våld i nära relation

Adress
Österlånggatan 64 [ Se karta ]
503 37 Borås

Kontakt

Aktuellt

 • Utvägs utbildningar "Våld i nära relation" under våren

  Nu har du som arbetar inom någon av våra samverkande myndigheter möjlighet att anmäla dig till någon av våra våra grundutbildningar "Våld i nära relation". Läs mer under fliken Utbildningar

  Josefin Grände föreläser den 2 maj i Skövde under rubrikerna Uppbrottsbrocessen, Trauma och Sekundär traumatisering. Se vidare Utväg Skaraborgs hemsida

  Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation Läs mer

  Det finns ännu några platser kvar (nu endast reservplatser) till Utvägs uppskattade gruppledarutbildning med Per Isdal som utbildare 13 - 17 augusti 2018. Information finns som PDF-fil i vänsterspalt "Utbildning gruppledare".

  Skriven den måndag, 18 december 2017 10:08
© Utväg | Hemsida skapad av Streamcode | Fotograf: Claes Nilsson

Logga in eller Registrera

LOGGA IN