Utväg

utsikt.png
A+ A A-

Våldsutövare

Våldsutövare

Våld i nära relation är djupt mänskligt förnedrande, såväl för den som utsätts som för den som utsätter någon för våld. Våldet skapar vanmakt, lidande och sorg och påverkar de drabbades fysiska och psykiska hälsa.

Vi vänder oss till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Du som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer är välkommen att kontakta Utväg.

Kontakten för våldsutövare inleds alltid med enskilda samtal. Efter ett antal samtal erbjuds deltagande i en Ickevåldsgrupp för våldsutövare. Gruppen erbjuder en möjlighet till samtal och reflektion i syfte att kunna hantera svåra och kritiska situationer utan att använda våld. Guppmetoden är väl beprövad och utvecklad av chefspsykolog Per Isdal, ATV (Alternativ till våld) i Norge.

Vi vänder oss också till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation

Hör av dig till våra samordnare så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.

Kontakta samordnare

Utväg Södra Älvsborg
Samverkan mot våld i nära relation

Adress
Österlånggatan 64 [ Se karta ]
503 37 Borås

Kontakt

Aktuellt

  • Tider för höstens utbildningar och studiebesök på Utväg Södra Älvsborg

    Se vidare flikarna Utbildningar respektive Studiebesök. Utbildningarna är kostnadsfria för våra samverkande myndigheter. Utvägs femdagars utbildning med Per Isdal, ATV (Alternativ till Vold) Stavanger är fullbokad. Denna utbildning planeras till våren i Göteborg och nästa år i augusti i Borås. Är du intresserad så hör av dig för mer info.

    Skriven den torsdag, 15 juni 2017 14:09
© Utväg | Hemsida skapad av Streamcode | Fotograf: Claes Nilsson

Logga in eller Registrera

LOGGA IN